Balegar

La part més abrupte d’aquest vessant orientat al sud esta coberta per un balegar. Es tracta d’una formació arbustiva densa dominada per Cytisus oromediterraneus, però on també hi creix Juniperus nana i Calluna vulgaris. A les clarianes s’hi fan retalls de prats secs on hi creixen moltes de les espècies que ja hem comentat.

Data d’observació 28-06-2015