Prat al marge del torrent

En aquest punt el Torrent de les Clotes salva el pendent mitjançant un seguit de petits saltants d’aigua. A les vores hi creix tot l’elenc d’espècies de rierol que ja hem comentat abans.
Alla on el pendent se suavitza hi trobem petits retalls de prats humits dominats per Nardus stricta, una graminia cespitosa que genera gespes molt denses. També hi abunden diverses espècies de ciperàcies (Carex nigra, Carex lepidocarpa…). Entremig hi podem observar Gentiana pyrenaica, una espècie amb una àrea de distribució disjunta entre el Pirineu Oriental i muntanyes de l’Europa oriental (Càrpats, muntanyes de Bulgària…). Curiosament absent als Alps. En aquest punt també hi podem observar espècies de florida vistosa pròpies dels prats secs o zones pedregoses dels vessants com ara Gentiana verna, Viola saxatilis o Linaria alpina

Data d’observació 28-06-2015