Herbassar nitròfil

Als marges d’un petit prat hi observem un herbassar nitròfil, constituït per espècies herbàcies ben adaptades a sòls rics en nitrògen (Urtica dioica, Cruciata laevipes, Galium aparine, Geranium pyrenaicum). Aquest prat segurament és una bona àrea de repòs de les vaques que es desplacen entre els prats de pastura del Coll de les Barraques i els de la Vall d’Estremera.

Data d’observació 24-06-2015