Prats secs

A mesura que ens allunyem del fons de vall, en zones de pendent elevat, els sòls són prims i amb menor capacitat per retenir l’aigua. Els prats que recobreixen aquests vessants perden les espècies més exigents a la humitat. Són prats amb un estrat herbaci dens dominat per espècies hemicriptofites.

Diverses espècies de gramínies (Festuca nigrescens, esporàdicament Festuca eskia,…) així com de ciperàcies (Carex caryophyllea,..) generen les tofes de gespa.
Entremig hi creixen altres espècies d’hemicriptòfits diverses (Achillea millefolium, Lotus corniculatus, Dianthus sp, Prunella sp, Galium sp, Cruciata glabra, Anthyllis, etc)

De manera aïllada hi trobem algunes espècies camèfites arbustives com ara Juniperus nana, Thymus serpyllum, Chamaespartium saggitale així com Iberis sempervirens, espècie present únicament al Pirineu.