Vegetació de rierol

Just per sobre de la Font de l’Home Mort, el camí discorre paral·lel al torrent de les Clotes.
La presència d’aigua així com la orografia complexa del fons de vall, faciliten la convivència en un espai reduït, d’espècies d’ambients diversos.
Les vores sempre humides permeten la presència d’espècies hidròfiles com ara Geum rivale, Cardamine pratensis, Saxifraga stellaris, Saxifraga aizoides, Epilobium alsinifolium, Caltha palustris, Veronica beccabunga, Achillea ptarmica, Deschampsia cespitosa, Cirsium palustre, Mentha longifolia, etc. Cal remarcar la presència de Saxifraga aquàtica, un endemisme pirinenc únicament present a les vores de rierols cabalosos de l’estatge subalpí.
Dins de l’aigua hi creix l’helòfit Rorippa nasturtium-aquaticum.

Data d’observació 24-06-2015, 19-07-2015