Roureda de roure de fulla petita

Una vegada arribem a l’altiplà Solsonenc el paisatge esta dominat per un mosaic agroforestal. Les clapes de bosc que separen els camps són rouredes poc denses de Quercus faginea
Vora l’Ermita de Sant Salvador la roureda presenta un estrat arbustiu poc dens. Constituït bàsicament per Juniperus communis, Lonicera etrusca, Quercus coccifera, Crataegus monogyna, Thymus vulgaris…
Com que l’estrat arbori és espars, amb nombroses clarianes, l’estrat herbaci està constituit per espècies pròpies de les joncedes (prats d’Aphyllantes monspeliensis).Cal destacar que pels volts del mes de maig es poden observar nombroses espècies d’orquidàcies en flor (Ophrys catalaunica, Ophrys scolopax, Limodorum abortivum, Orchis antropophora, entre d’altres).