Tosca

En aquest tram de la riera observem formacions de pedra tosca, que consisteixen en una successió de gorgs separats per petits saltants d’aigua.
La disminució de la concentració de dioxid de carboni dissolt en l’aigua consumit per la fotosintesi de la vegetació aquàtica altera l’equilibri dels carbonats. L’augment de pH provocat per la disminució del diòxid de carboni dissolt en l’aigua causa la precipitació del carbonat formant els travertins o pedra tosca.
Una de les espècies propies d’aquestes formacions rocoses humides és la falguera Adiantum capillus- veneris. Les illes vegetals que observem al mig del llit del riu estan formades per espècie de composta propia d’ambients humits, Sonchus maritimus