Gironès-Puigsou

 

Període recomanat

G F M A M J J A S O N D

Distàncies

Distància
Desnivell
Desnivell acumulat

Altres dades

Temps aproximat mati 1 dia 2 dies
Disponibilitat d’aigua Si No Depen
Accessibilitat A peu Amb bici Amb cotxe

Grau de protecció

P.N. P.Nat. EIN LIC RES.NAT. P.I.

tipus de vegetació

  • Cultius, vegetacio arvense
  • Bosc de ribera
  • Bardisses i Herbassars humits
  • Travertins
  • Alzinars
  • Brolla
  • Fageda
  • Roureda