La Segarra-Sant Salvador

 

Període recomanat

G F M A M J J A S O N D

Distàncies

Distància
Desnivell
Desnivell acumulat

Altres dades

Temps aproximat mati 1 dia 2 dies
Disponibilitat d’aigua Si No Depen
Accessibilitat A peu Amb bici Amb cotxe

Grau de protecció

P.N. P.Nat. EIN LIC Reserva P.I.

Llista d’ambients

  • Roureda de Quercus faginea
  • Carrascar
  • Brolles i màquies
  • Prats secs
  • Pradells
  • Arees de cultiu
  • Bosc de ribera
  • Bardisses