Brolla

Bona part del recorregut de l’itinerari atravessa un matollar dens, però baix, (brolla, garriga) recobert en menor o major mesura per un estrat arbori de pins blancs. Les espècies arbustives dominants són Pistacia lentiscus, Quercus coccifera, Rosmarinus officinalis, Arbutus unedo, Juniperus oxycedrus, Erica multiflora, Chamaerops humilis, Juniperus phoenicea, Genista scorpius. Alla on la brolla s’obre hi apareixen petits arbusts (Fumana laevipes, Thymus vulgaris…)i espècies herbàcies diverses (Carex halleriana, Ampelodesmos mauritanica, Argyrolobium zanonii, Polygala rupestris, Sedum sediforme, Orobanche…)