Espècies diverses

Altres espècies arbustives observades al llarg de l’tinerari són

A les zones obertes, petits retalls de prats, rasclers, marges de pistes hi podem observar una major proporció d’espècies herbàcies diverses