Brolla amb boix

Als vessants alts i no exposats al sud la brolla perd algunes de les espècies més xeròfiles com ara Juniperus phoenicea o Chamaerops humilis però s’enriqueix amb altres espècies no tant xeròfiles com per exemple Buxus sempervirens, Coronilla emerus o Cytisophyllum sessilifolium.