Fondal

El primer tram d’ascens després de la pista forestal el camí discorre per un petit fondal. Aqui s’hi fa una densa pineda de pi blanc amb alguna alzina amb un estrat herbaci dominat bàsicament per Ampelodesmos mauritanica. Les condicions d’ombra i major humitat ambiental possibiliten l’existència d’algunes espècies herbàcies més exigents pel que fa la humitat com ara Viola alba, Helleborus foetidus o Hedera helix.