Prat nitròfil

A l’inici de l’itinerari, al voltant de la masia de Can Grau observem un prat constituït per herbàcies que fan roseta basal, totalment adaptades al trepig (Plantago albicans, Plantago lagopus, Plantago lanceolata) i espècies lleugerament nitròfiles com ara Salvia verbenaca, Alyssum maritimum, Erodium malacoides, Mercurialis annua, Erodium cicutarium,…)