Obaga del Montmell

La obaga del Montmell, en bona part preservada dels incendis del vessant sud, allotja un alzinar força dens. Les condicions d’ombra, humitat i frescor eliminen algunes de les espècies més xeròfiles del vessant sud però afavoreixen la presència d’altres espècies: arbòries (Quercus faginea, Prunus mahaleb…), arbustives forestals (Viburnum tinus, Coronilla emerus, Ruscus aculeatus, Rosa sempervirens, Hedera helix,Daphne laureola…) i herbàcies (Viola wilkommi, Stachys officinalis, Anemone hepatica, Helleborus foetidus…). També hi apareixen algunes espècies de falguera (Polypodium vulgare, Asplenium adiantum nigrum…).
Polygala calcarea, Carex flacca, Prunella sp, Stachys officinalis, Potentilla reptans es troben en marges de cami herbosos. Prunus spinosa, Coriaria myrtifolia, Rubus formen bardisses en marges de camins o en fondals humits.
Alla on l’alzinar és menys dens o en petites clarianes hi apareixen espècies heliofiles, que eviten l’ombra de l’alzinar com ara Genista hispanica, Genista scorpius, Dorycnium pentaphyllum, Erica multiflora, Globularia vulgaris

Data d’observació 12-04-2015