Solana del Montmell

Incendis recurrents han deixat un bon tros del vessant sud del Montmell desforestat. Hi observem una comunitat baixa (brolla) rica en espècies llenyoses heliòfiles (romaní, garric, estepes, ginebrons…). Allà on l’estrat arbustiu s’aclareix o bé a les vores de camins, zones rocoses hi apareixen espècies herbàcies diverses propies d’ambients càlids i eixuts.

Data d’observació 12-04-2015