Garraf-Puig de la Mola

 

Període recomanat

G F M A M J J A S O N D

Distàncies

Distància 5,64km
Desnivell 221m
Desnivell acumulat 654m

Altres dades

Temps aproximat mati 1 dia 2 dies
Disponibilitat d’aigua Si No Depen
Accessibilitat A peu Amb bici Amb cotxe

Grau de protecció

P.N. P.NAT EIN LIC Reserva P.I.

Llista d’ambients

  • Matollar
  • Pineda de pi blanc
  • Prats i pradells mediterranis