Pla d’Urgell-Lo Tossal

 

Període recomanat

G F Mar A M J J A S O N D

Distàncies

Distància 800m
Desnivell 35m
Desnivell acumulat 70m

Altres dades

Temps aproximat mati 1 dia 2 dies
Disponibilitat d’aigua Si No Depen
Accessibilitat A peu Amb bici Amb cotxe

Grau de protecció

P.N. P.NAT. EIN LIC RES.NAT P.I.

Llista d’ambients

  • Camps de fruiters de regadiu
  • Herbassars nitròfils
  • Timoneda