Maresme-Turó d’en Vives

 

Període recomanat

G F M A M J J A S O N D

Distàncies

Distancia
Desnivell
Desnivell acumulat

Altres dades

Temps aproximat mati 1 dia 2 dies
Disponibilitat d’aigua Si No Depen
Accessibilitat A peu Amb bici Amb cotxe

Grau de protecció

P.N. P.NAT. EIN LIC RES.NAT. P.I.

Tipus de vegetació

  • Alzinar
  • Bardissa
  • Castanyeda
  • Roureda
  • Avellanosa