Bosc mixt de pi roig i avet

Bona part dels vessants baixos de la vall de Pi estan actualment recoberts per una pineda de Pi roig. Però de la Font de l’Agre en amunt als vessants més ombrívols hi apareixen les avetoses.
En aquest punt l’estrat arbori està format per pi roig i avet. Com que el rodal ha estat explotat, l’estrat arbori és menys tancat afavorint la presència d’un estrat arbustiu en algunes zones força dens així com clapes de vegetació herbàcia amb algunes espècies pròpies d’ambients més oberts.
Així doncs l’estrat herbaci està dominat pel boix (Buxus sempervirens), però també hi trobem el ginebró (Juniperus communis) i el boix moll (Lonicera xylosteum), Daphne mezereum així com alguns grèvols (Ilex aquifolium) i Atropa belladona.
L’estrat herbaci és força heterogeni espacialment, més escàs allà on l’estrat arbustiu és més dens.
Algunes de les herbes presents són: Fragaria vesca, Helleborus foetidus, Helleborus viridis, Digitalis lutea, Anemone hepatica, Oxalis acetosella, Galium pumilum, Prunella sp, Vicia pyrenaica, Primula veris, Aquilegia vulgaris, Ranunculus, Euphorbia cypariassias, Cruciata glabra, Hieracium, Melampyrum, Trifolium pratense, Campanula persicifolia, Luzula nivea, Carex flacca, Polypodium vulgare, Laserpitium, etc