Alzinar

Aquest punt es troba ubicat vora el Coll de la Vinassa, a la part alta d’un vessant de la capçalera de la Riera de vallvidrera orientat cap el sud.
En aquest punt l’estrat arbori és poc dens. Constituït per Quercus ilex i Pinus halepensis. L’estrat arbustiu és dens dominat clarament per Erica arborea. També hi trobem Quercus coccifera, Arbutus unedo, Rhamnus alaternus, Pistacia lentiscus, Lonicera implexa, Coriaria myrtifolia, Rubia peregrina, Asparagus acutifolius, Calicotome spinosa, Daphne gnidium, Bupleurum fruticosum, Smilax aspera, Hedera helix i Rubia peregrina. Als marges o petites clarianes s’hi pot desenvolupar un estrat herbaci constituït per Brachypodim retusum i Hyparrhenia hirta.