Alzinar fondal

A l’entorn de la font del Canet s’hi fa un alzinar litoral madur amb exemplars notables d’alzina, roure i pi pinyer. El paratge de la font del Canet es troba ubicat a la part baixa del vessant nord-oest del Tibidabo, a la capçalera de la Riera de Vallvidrera. Les condicions d’humitat i de manca de llum exclouen la presència d’espècies espècies heliòfiles pròpies d’alzinars més termòfils.
L’estrat arbori està dominat per Quercus ilex, tot i que també hi observem exemplars de Pinus pinea, Quercus cerrioides i Quercus suber.
L’estrat arbustiu està dominat per Viburnum tinus. Però també hi ha Ruscus aculeatus, Sorbus domestica, Rhamnus alaternus, Crataegus monogyna, Genista monspessulana. Hi ha també algunes espècies lianoides com ara Hedera helix, Smilax aspera o Rubia peregrina.
La densitat dels estrats arbori i arbustiu dificulta l’arribada de llum a nivell del sòl, de manera que l’estrat herbaci és pràcticament inexistent reduït a frondes d’Asplenium onopteris i alguna tofa de Carex halleriana.