Herbassar ruderal

Just després de passar la casa de Can Jan de la Llosa i abans de creuar el pont sobre el riu de la Llosa als marges del camí hi creix un herbassar ric en espècies ruderals higronitròfiles, indicadores de sòls nitrogenats.
La vegetació arbòria està constituïda per Alnus glutinosa i Corylus avellana.
Per sota hi creix una bardissa dominada per Rubus idaeus.
Als marges del camí, per on s’escola cap el riu l’aigua dels entorns de la casa, s’hi fan força espècies ben adaptades als sòls nitrogenats. Aquest tipus de vegetació és poc freqüent a la vall de la Llosa degut a la baixa pressió de pastura i la inexistència de nuclis habitats.
Així doncs en aquest punt hi creix un herbassar dens i ufanós. Hi hem observat les següents espècies: Artemisia vulgaris, Galeopsis tetrahit, Onopordum acanthifolium, Pimpinella major, Plantago major, Stellaria holostea, Urtica dioica, Dactylis glomerata, Poa sp, Torilis sp, Mentha longifolia, etc