Cerdanya – Tossa Plana de Lles

 

Període recomanat

G F M A M J J A S O N D

Distàncies

Distància 14km
Desnivell 900m
Desnivell acumulat 2000m

Altres dades

Temps aproximat mati 1 dia 2 dies
Disponibilitat d’aigua Si No Depen
Accessibilitat A peu Amb bici Amb cotxe

Grau de protecció

P.N. P.NAT. EIN LIC RES.NAT. P.I.

Llista d’ambients

  • Vegetació de ribera
  • Herbassars ruderals
  • Prats de mitja muntanya
  • Prats alpins
  • Matollars
  • Tremoleda
  • Pineda de pi negre
  • Molleres