Prat d’alta muntanya

Al vessant nord del Roc de la Campana hi ha una gran clariana oberta a la fageda que esta recoberta per un prat de pastura dens i parcialment emmatat.
En aquest punt hi ha alguns individus aïllats de Fagus sylvatica, Pinus uncinata i Abies alba.
L’estrat arbustiu disposat en forma de clapes està constituït per Juniperus communis, Sarothamnus scoparius, Rosa rubiginosa, Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Thymus serpyllum, Rubus sp i Rubus idaeus.
Entremig de les mates arbustives s’hi fa una gespa força densa constituïda per Deschampsia flexuosa, Anthoxanthum odoratum, Festuca gautieri així com Carex sp. A part d’aquestes herbes de caràcter cespitós s’hi fan altres espècies com ara Antennaria dioica, Briza media, Vincetoxicum hirundinaria, Teucrium scorodonia, Cruciata glabra, Luzula sp, Alchemilla alpina, Silene rupestris, Potentilla erecta, Rumex acetosella, Galium pumilum, Conopodium majus, Sedum sp, Achillea millefolium, Anemone hepatica, Polygala vulgaris, Lathyrus linifolius, Prunella grandiflora, Lotus corniculatus, Viola sp, etc.