Fageda

Aproximadament a partir d’uns 1100 metres en funció de la posició topogràfica es produeix la transició cap a la fageda.
Es tracta d’un bosc vell, frondós amb un estrat arbori monoespecífic dominat per Fagus sylvatica. La manca de llum i d’aigua dificulten la presència d’un estrat arbustiu i herbaci divers.
En aquest punt però orientat al nord s’hi fa una catifa de Vaccinium myrtillus.
L’estrat herbaci està constituït per Deschampsia flexuosa, Festuca gautieri i Polypodium vulgare.