Falguerar

En el sentit de pujada, després de passar el Coll Cerdà el corriol s’enfila per un vessant desforestat orientat al sud recobert en bona part per un falguerar. Es tracta d’una fase en el procés de recuperació del bosc. Podem encara observar alguns individus aïllats de roure, Quercus sp així com de Fagus sylvatica o Sorbus aria.
L’estrat arbustiu està dominat per Sarothamnus scoparius però també hi ha Calluna vulgaris, Rosa sp, Erica scoparia i Rubus sp fent de catifa.
L’estrat herbaci està clarament dominat per les frondes de Pteridium aquilinum. Entremig s’hi fan d’altres espècies herbàcies com ara Teucrium scorodonia, Vincetoxicum hirundinaria, Fragaria vesca, Valeriana officinalis, Senecio inaequidens, etc.