Castanyeda amb caducifolis

En aquest tram abans d’arribar al Coll Cerdà el corriol atravessa un bosc caducifoli mixt que recobreix un vessant orientat a l’est de pendent força elevat.
En aquest punts doncs l’estrat arbori està constituït per una barreja de Castanea sativa, Fraxinus excelsior, Prunus avium, Acer opalus, Quercus petraea i Fagus sylvatica.
L’estrat arbustiu és pobre. Hi ha Rubus sp, així com individus isolats d’Ilex aquifolium i Crataegus monogyna.

L’estrat herbaci es força divers. Hi trobem Teucrium scorodonia, Euphorbia amygdaloides, Helleborus foetidus, Veronica officinalis,Veronica chamaedrys, Doronicum pardalianches, Digitalis lutea, Lapsana communis, Viola, Conopodium majus, Stellaria holostea, Stellaria media, Galium aparine, Senecio inaequidens, valeriana officinalis, Sedum telephium, Geum urbanum, Ranunculus, Hypericum, Myosotis sylvatica, Poa nemoralis, etc, així com diverses espècies de falguera, Asplenium trichomanes, Pteridium aquilinum i Dryopteris filix-mas.