Verneda

Abans d’arribar al Molí Serrador el camí atravessa un petit rierol, afluent del Riu de Montdony.
En aquest punt s’hi fa un bosc de ribera dominat per Alnus glutinosa. Però també hi ha Fraxinus excelsior i fent un estrat arbori baix hi ha Salix cinerea i Sambucus nigra. Pel que fa a espècies de caràcter arbustiu hi trobem Rubus sp i Hedera helix.
L’estrat herbaci es desenvolupa sobretot als marges del camí on hi ha prou llum. Està format per espècies herbàcies pròpies d’indrets molt humits com ara Circaea lutetiana, Stachys sylvatica, Lamium maculatum, Viola sylvestris, Scrophularia nodosa, Geranium robertianum, Cardamine, Lapsana communis, Geum urbanum. També hi trobem espècies ruderals humits com ara Arctium minus, Galium aparine o Urtica dioica així com diverses espècies de falguera com ara Pteridium aquilinum, Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina.