Castanyeda amb roures

En aquest punt el corriol atravessa una castanyeda poc densa. A l’estrat arbori a part del castanyer hi ha roure Quercus sp.
En aquest rodal l’estrat arbustiu és força dens constituït bàsicament per Sarothamnus scoparius però també per Calluna vulgaris. De manera anecdòtica, ja que ens trobem a una altitud de només 700 metres apareix Vaccinium myrtillus.
La presència de llum possibilita la presència d’un estrat herbaci continu constituït per diverses espècies de gramínies com ara Deschampsia flexuosa, Anthoxanthum odoratum, Festuca sp. També hi trobem Teucrium scorodonia, Jasione montana, Melampyrum pratense, Luzula sp, Hieracium sp, Polypodium vulgare.