Bosc caducifoli mixt

Després d’una lleugera baixada el corriol creua un fondal recobert per un bosc caducifoli mixt. En aquest punt l’estrat arbori està format per Castanea sativa, Quercus ilex, Quercus petraea, Tilia plathyphyllos, Acer opalus, Fraxinus excelsior i Populus tremula
L’estrat arbustiu és poc dens. Està constituït per Ilex aquifolium, Hedera helix, Lonicera peryclimenum. A les zones on hi arriba més llum hi ha Rubus sp i Sarothamnus scoparius.

A l’estrat herbaci hi ha Geranium robertianum, Stellaria holostea, Digitalis lutea, Veronica officinalis, Teucrium socorodonia, Conopodium majus, Galium aparine, Valeriana officinalis, Orobanche sp, Umbilicus rupestris, Mycelis muralis, Stellaria media, Arabis sp, Luzula sp, Melica uniflora, Poa nemoralis així com les falgueres Polypodium vulgare i Asplenium onopteris.