Bosc de fondal

Les condicions de major humitat dels petits fondals que solquen el vessant permeten la presència de boscos caducifolis mixtos.
A l’estrat arbori hi ha Populus tremula, Castanea sativa, Prunus avium i Fraxinus excelsior.
L’estrat arbustiu no massa tancat esta format per Ilex aquifolium, Lonicera peryclimenum, Hedera helix, Rubus sp i Smilax aspera.
L’estrat herbaci d’aquests boscos és més ric en espècies que el de l’alzinar o la castanyeda. Hi trobem Teucrium scorodonia, Campanula trachelium, Aquilegia vulgaris, Stellaria holostea, Geranium robertianum, Euphorbia amygdaloides, Digitalis lutea, Mycelis muralis, Hypericum androsaemum, Veronica officinalis, Valeriana officinalis, Melica uniflora, etc.
La presència de petits afloraments rocosos possibilita la presència de Sedum cepaea, Umbilicus rupestris i Asplenium trichomanes. L’elevada humitat pròpia del fondal afavoreix la presència de falgueres com Polystichum setiferum, Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina, Pteridium aquilinum, Asplenium onopteris i Polypodium vulgare.