Castanyeda

El castanyer ha estat, tradicionalment, l’espècies silvícola per excel·lència del Vallespir. Entre els s XVI i XIX es produeix un important desforestació com a conseqüència de les tales massives de roure utilitzat com a combustible per les fargues. A partir del segle XVIII es realitza la reforestació de grans superfícies amb castanyers per a proveir de fusta la indústria metal·lúrgica però també per a la confecció d’estris relacionats amb el cultiu de la vinya.
A la Vall de Montdony com en molts altres indrets del Vallespir les castanyedes ocupen importants superfícies. La orografia especialment abrupte d’aquesta petita vall fa que actualment no hi hagi explotació silvícola activa. Diverses plagues de fongs com ara el “xancre del castanyer” o bé la vespeta del castanyer, d’origen asiàtic, provoquen l’afebliment i la mort dels arbres.
En aquest punt l’estrat arbori està dominat per Castanea sativa, tot i que amb algun peu isolat de Quercus ilex. L’estrat arbori més aviat dispers està constituït per Erica scoparia, Sarothamnus scoparius i Hedera helix. L’estrat herbaci, poc dens està constituït per gramínies com ara Deschampsia flexuosa, Poa nemoralis, Festuca sp. També hi ha Hieracium sp i diverses espècies de falguera com ara Polypodium vulgare i Asplenium onopteris.