Falguerar

En aquest tram el camí flanqueja el vesant sud est del Turó de l’Home Mort i la carena de les Agudes. Tot el vessant està recobert per una fageda densa, interrompuda per alguna clariana sovint recoberta de falguerar.
En aquest punt el camí atravessa una d’aquestes clarianes recobertes per un falgar de Pteridium aquilinum. Per sota les frondes de les grans falgueres hi ha una catifa de Rubus canescens, Rubus sp. De manera més isolada també apareixen d’altres espècies herbàcies com ara Aquilegia vulgaris, Teucrium scorodonia, Vicia cracca, Cruciata glabra, Mercuarialis perennis, Helleborus foetidus, Euphorbia amygdaloides, Vincetoxicum hirundinaria, etc