Tartera

Si seguim uns metres més en direcció al Turó de l’Home a mà dreta hi ha una gran clariana ocupada per una tartera de blocs mitjans.
Malgrat la duresa d’aquest ambient hi apareixen espècies rupícoles ben adaptades a l’escassetat d’aigua i a la inestabilitat del terreny. Les escletxes entre els blocs amb un gruix de sòl suficient són colonitzades per diverses espècies arbòries i herbàcies que també podem observar en altres ambients.
En aquest punt doncs hi hem observat les següents espècies arbòries pioneres: Sorbus aria i Sorbus aucuparia. Pel que fa a les espècies arbustives hi ha Cotoneaster integerrimus, Rubus idaeus i Rosa sp.
Respecte les espècies harbàcies cal destacar la presència de dues espècies de Saxifraga que creixen en forma de coixinet. Saxifraga vayredana i Saxifraga genesiana, espècie endèmica del Montseny i muntanyes properes. A més d’aquestes espècies tant característiques d’aquests ambients també hi apareixen altres espècies com: Aquilegia vulgaris, Pedicularis comosa, Cruciata glabra, Festuca gautieri, Sedum rupestre, Valeriana tripteris, etc