Avetosa

En aquest tram el camí s’endinsa al paratge de l’Aveteda. Es tracta d’una clapa d’avetosa que cobreix el vessant del Turó Gros orientat plenament al nord. A les obagues altes del Montseny orientades al nord conviu el faig amb l’avet. En aquest punt l’explotació forestal ha afavorit l’avet enlloc del faig.
La presència d’avet al Montseny és d’especial importància biogeogràfica pel fet que juntament amb la Serra de Guara a l’Aragó, constitueixen el límit sud de l’àrea de distribució d’aquesta espècie al continent europeu.
Així doncs en aquest punt l’estrat arbori està dominat per Abies alba, tot i que també hi ha alguns peus de Fagus sylvatica. El fet que la capçada arbòria sigui poc densa afavoreix la presència de diverses espècies arbustives i herbàcies. Aprofitant una petita clariana hi ha Rubus idaeus i Sambucus racemosa. També hi ha apareixen mates de Calluna vulgaris. L’aspecte de gespa densa el proporcionen les tofes de Festuca gautieri. De manera isolada també hi ha Festuca paniculata. Altres espècies herbàcies observades en aquest punt són Prenanthes purpurea, Urtica dioica, Cruciata glabra, Hieracium, Anemone hepatica, Galium pumilum, Viola sylvestris, Luzula sp, Veronica officinalis, Ranunculus sp, Pedicularis comosa, etc