Prat de mitja muntanya

Una vegada el camí surt de la fondalada de la Riera de l’Erola passa per un petit prat, anomenat Pla de Malataup. Es tracta d’una clariana oberta a la massa boscosa que cobreix el vessant nord del Matagalls.
Es tracta d’un prat, a mig vessant, no massa humit. Hi ha un faig al mig i els marges són colonitzats per un falguerar de Pteridium aquilinum i per espècies arbustives com ara Prunus spinosa, Sarothamnus scoparius, Rosa sp.
La gespa és densa i formada per diverses espècies. L’aspecte del prats canvia al llarg de l’any en funció de la floració de les espècies i de les condicions meteorològiques.
Trobem un estrat arbustiu constituït per petites mates de Thymus serpyllum, Ononis spinosa, Helianthemum nummularium, Genista pilosa. A més s’hi fa una notable diversitat d’herbes com ara Trifolium pratense, Trifolium campestre, Trifolium ochroleucon, Trifolium repens, Trifolium arvense, Prunella grandiflora, Primula veris, Lotus corniculatus, Galium pumilum, Galium verum, Plantago lanceolata, Plantago maritima, Veronica austriaca teucrium, Silene nutans, Anthyllis vulneraria, Achillea millefolium, Centaurea pectinata, Dianthus seguieri, Ranunculus sp, Armeria arenaria, Conopodium majus, Luzula campestris, etc. L’aspecte de gespa el proporcionen les diverses espècies de ciperàcies com ara Carex caryophyllea i de gramínies com ara Festuca sp, Phleum phleoides, etc