Pineda de pi negre

En aquest tram el corriol atravessa una pineda de pi negre força densa. Presenta un estrat arbori monoespecífic constituït per Pinus uncinata. A l’estrat arbustiu únicament hi ha Juniperus communis.
La pineda presenta un estrat herbaci continu. L’aspecte de gespa el proporcionen bàsicament les tofes de la gramínia Festuca gautieri. Entremig de les tofes s’hi fan d’altres espècies camèfites i hemicriptòfites com ara Achillea millefolium, Ranunculus montanus, Polygala calcarea, Anemone hepatica, Primula veris, Pyrola uniflora, Galium pumilum, Gentiana verna, Anthyllis montana, Euphorbia cyparissias, Vicia pyrenaica, Plantago monosperma, Plantago media, Antennaria dioica, Cruciata glabra, Potentilla neummanniana, etc