Prats secs de mitja muntanya

Aquest vessant sud, força pendent i erosionat, al costat del Corral de la Censada està recobert per un prat obert colonizat mates d’espècies diverses.
L’estrat arbustiu espars està constituït per Genista scorpius, Buxus sempervirens, Lavandula angustifolia i Rosa sp. Es un prat ric en espècies camèfites, petites mates com ara Thymus vulgaris, Ononis spinosa, Linum tenuifolium, Linum narbonense, Helianthemum nummularium, Helianthemum oelandicum, Fumana ericoides, Teucrium pyrenaicum, Teucrium chamedrys, Plantago sempervirens, Sedum sediforme.

L’aspecte de gespa el proporciona diverses espècies hemicriptòfites cespitoses com ara Aphyllantes monspeliensis, Carex humilis així com les tofes de diverses espècies de gramínies: Bromus erectus, Avenula pratensis, Dactylis glomerata, Koeleria vallesiana. Entremig s’hi fan altres espècies d’hemicriptòfits com ara: Anthyllis montana, Lotus corniculatus, Vincetoxicum hirundinaria, Globularia vulgaris, Pilosella officinarum, Astragalus monspessulanus, Biscutella laevigata, Galium sp, Viola rupestris, etc. També tot i que poc abundant hi ha algun peu de la orquidàcia Gymnadenia conopsea.