Boixeda

En aquest punt on la reforestació no ha estat exitosa actualment s’hi densenvolupa una boixeda. Es tracta d’una formació arbustiva dominada per Buxus sempervirens. Però on també s’hi fan d’altres espècies arbustives com: Juniperus communis, Amelanchier ovalis, Arctostaphylos uva-ursi, Cotoneaster integerrimus i Lavandula angustifolia.
A les clarianes que s’obren entre les mates dels arbustos s’hi fa un prat dominat per les gramínies Festuca paniculata i Sesleria coerulea. Entremig de les tofes de les gramínies s’hi fan altres espècies herbàcies camèfites i hemicriptòfites com ara Primula veris, Anthyllis montana, Anthyllis vulneraria, Helianthemum nummularium, Helianthemum sp, Thalictrum minus, Linum narbonense, Senecio doronicum, Lotus corniculatus, Erysimum grandiflorum, Polygala vulgaris. També s’hi fan algunes espècies geòfites com ara Ranunculus gramineus, Lilium martagon o bé Asphodelus albus.