Prat carener

Les condicions ambientals dures de la carena del Montsec determinen la composició i l’aspecte de la vegetació. El sòl esquelètic que determina la manca d’una reserva d’aigua, juntament amb l’efecte dessecant del vent exclou la presència d’algunes espècies menys resistents a la sequetat.
En aquest punt al marge dels cingles del vessant sud del Puig de la Torreta s’hi fa un prat d’aspecte poc dens, amb calves sobre els afloraments de roca calcària.
A part de les espècies herbàcies en aquest punt hi observem algunes espècies arbustives com ara Buxus sempervirens, Lavandula angustifolia o bé els coixinets espinosos d’Erinacea anthyllis. A banda, també s’hi fan mates d’altres espècies camèfites com ara Satureja montana, Thymus serpyllum, Helianthemum appeninum, Helianthemum canum, Coronilla minima, Alyssum alpestre, Teucrium polium, Erysimum grandiflorum, etc.
L’aspecte de gespa discontinua el proporcionen diverses espècies hemicriptòfites gramínies com ara
Koeleria vallesiana, Festuca gr ovina, Poa bulbosa i la ciperàcia Carex humilis. També s’hi fan d’altres hemicriptòfits com ara Anthyllis montana, Coronilla minima, Cirsium acaule. En funció de l’època de l’any sòn visibles diferents espècies de geòfits: Narcissus assoanus, Valeriana tuberosa, Ranunculus gramineus, Muscari neglectum, Anthericum liliago, etc. Sobre els afloraments rocosos hi creix Sedum sp.