Roureda

Aproximadament per sobre de Sant Salvador del Bosc es produeix la transició entre l’alzinar i la roureda.
Es tracta d’una roureda vella de roure martinenc, alguns individus tot i que no gaire alts presenten diàmetres notables. Els arbres es troben disposats de forma molt espaiada, de manera que l’aspecte de la formació més que el d’una roureda típica és el d’una devesa (pastura amb arbres).
El corriol fent ziga-zaga s’enfila vessant amunt. Concretament en aquest punt l’estrat arbori molt espars està dominat per individus de Quercus pubescens. Tot i que també hi trobem exemplars d’espècies caducifolies com ara Sorbus aria, Betula pendula, Acer opalus i Populus tremula.
L’estrat arbustiu alt és poc dens i esta format bàsicament per Amelanchier ovalis i Lavandula angustifolia. Fent una mena de catifa arbustiva hi trobem Arctostaphylos uva-ursi i Cotoneaster integerrimus.

La disponibilitat de llum afavoreix la presència d’un estrat herbaci divers. Les gramínies són les espècies que recobreixen un percentatge major del sòl: Festuca gautieri, Festuca paniculata i Sesleria coerulea. Aquest estrat es ric en espècies de camèfits “petites mates” i hemicriptòfits com per exemple Helianthemum nummularium, Helianthemum sp, Coronilla minima, Biscutella laevigata, Primula veris, Linum narbonense, Cruciata glabra, Thalictrum minus, Anthyllis montana, Euphorbia cyparissias. També hi observem alguns geòfits com ara Asphodelus albus o bé Polygonatum odoratum.