Tremoleda

Al vessant nord del Montsec, per sobre de la roureda i sobretot a les fondalades humides hi apareixen els boscos mixtos de caducidolis.
Aquest tram de camí està recobert per una tremoleda. Es tracta d’un bosc caducifoli amb un estrat arbori dens.
A l’estrat arbori a més de Populus tremula hi trobem altres espècies de caducifolis com ara Sorbus aria i Acer opalus.
No hi ha un estrat arbustiu ben constituït. Només vora els llocs de pas s’hi densenvolupa un estrat arbustiu més dens. En aquest punt hi ha Viburnum lantana, Buxus sempervirens, Juniperus communis, Crataegus monogyna, Amelanchier ovalis i Rosa sp.
L’estrat herbaci és dens i força divers. L’aspecte de gespa continua el confereixen les tofes de diverses espècies de gramínies: Festuca paniculata, Festuca gautieri i Sesleria coerulea. Les condicions d’ombra i humitat dificulta la presència d’espècies heliòfiles.
Entremig de les tofes de les gramínies s’hi fan hemicriptòfits com ara Anemone hepàtica, Primula veris, Stachys sp així com diverses espècies geòfites com ara Asphodelus albus, Polygonatum odoratum, Ranunculus gramineus, Lilium martagon, Cephalanthera damasonium i Platanthera chlorantha.