Bosc obert

En aquest vessant orientat cap al sud-est, l’estrat arbori és poc dens permetent la presència d’espècies de caràcter heliòfil.
A l’estrat arbori hi conviu Quercus suber amb alguns peus isolats de Pinus pinaster.
L’estrat arbori força dens està clarament dominat per Erica arborea, tot i que també hi ha algun peu aïllat d’Arbutus unedo. També hi ha espècies lianoides, Rubia peregrina i de manera anecdòtica Smilax aspera.
A les clarianes de l’estrat arbustiu hi apareixen altres espècies com ara Lavandula stoechas, Phillyrea angustifolia, Cistus salvifolius, Cistus monspeliesis, Calluna vulgaris, Ulex parviflorus i Lonicera implexa.
L’estrat herbaci és pràcticament inexistent, només hi ha alguna tofa isolada de Carex halleriana i Cephalantera sp.