Sureda

El tram de camí previ al paratge del Saplà de mas Sàbat està recobert per una sureda densa.
L’estrat arbori dens està dominat per Quercus suber, tot i que també hi abunda Arbutus unedo. De manera aïllada sobresurten les capçades de Pinus pinaster.
L’estrat arbustiu és dens, dominat per Erica arborea. També hi trobem Ruscus aculeatus, Hedera helix, Rubia peregrina i Rubus ulmifolius.
L’estrat herbaci és pràcticament inexistent. Les condicions d’humitat però afavoreixen la presència de falgueres, Asplenium adiantum nigrum i Polypodium vulgare. De manera isolada apareixen altres herbes com ara Geranium robertianum o bé alguna tofa de Carex.