Pineda de pinassa

Aquesta zona de la plana d’Ancosa és una mosaic agroforestal format per una alternança de fragments de pineda i de camps de cereals.
En aquest punt hi creix una pineda amb un estrat arbori dens dominat per Pinus nigra salzmanii, però també hi apareix Pinus halepensis.
L’estrat arbustiu alt està constituït per espècies arbòries com ara Quercus ilex i Quercus faginea però també per espècies arbustives: Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, Buxus sempervirens, Genista scorpius, Bupleurum fruticescens, Quercus coccifera, Rubia peregrina, Lavandula sp, Thymelaea tinctoria.
A l’estrat herbaci hi trobem mates de varies espècies de camèfits: Genista hispanica, Dorycnium pentaphyllum, Thymus vulgaris. També hi trobem espècies herbàcies diverses: Globularia vulgaris, Sanguisorba minor, Aphyllantes monspeliensis, Euphorbia nicaeensis, etc