Bardissa

Abans d’arribar al convent d’Ancosa la pista atravessa una zona de camps de cereals.
La pista queda encaixada entre dos murs de pedra seca que separen el camí dels camps.
Els murs estan totalment recoberts per una bardissa. D’aquesta llista excloem les herbes que arrelen a la vora del camí.
La bardissa està contituïda per diverses espècies arbustives com ara Rubus ulmifolius i Prunus spinosa. També hi ha espècies lianoides: Bryonia cretica, Clematis vitalba, Hedera helix. Així com algues herbàcies Aristolochia longa o Galium sp.