Prats

En aquest punt hi observem un prat força extens dominat per la gramínia Stipa pennata. Es tracta d’una formació herbàcia pròpia d’àrees de clima continental (sec i amb una marcada amplitud tèrmica estacional).
De manera isolada s’hi fan alguns peus d’espècies arbustives com ara Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, Lavandula sp.

L’estrat herbaci és dens i divers. S’hi fan mates d’espècies camèfites com ara Helianthemum appeninum, Helianthemum oelandicum, Argyrolobium zanonii, Sideritis hirsuta, Teucrium polium, Helychrisum stoechas, Thymus vulgaris, Linum tenuifolium.
L’aspecte de gespa el proporcionen bàsicament diverses espècies de gramínies cespitoses com ara Stipa pennata, Brachypodium retusum, koeleria vallesiana i per les tofes d’Aphyllanthes monspeliensis. Als espais buits que deixen les herbes cespitoses s’hi densenvolupen altres espècies herbàcies com ara Sanguisorba minor, Crupina vulgaris, Ranunculus gramineus, Scorzonera hispanica, Arenaria conimbricensis, Anthyllis vulneraria, Thesium humifusum. Algunes d’aquestes espècies són geòfits (bulboses) com ara Asphodelus cerasiferus, Fritillaria pyrenaica, Orchis anthropophora, etc.