Màquia d’alzina

Aquesta zona de la Plana d’Ancosa està recoberta per un mosaic de màquies d’alzines i prats.
El clima sec, juntament amb la naturalesa calcària de les roques aflorants, determinen l’escassetat d’aigua superficial a la zona.
Aquest punt es troba actualment recobert per una comunitat arbustiva alta (màquia), d’uns 3 metres d’alçada, dominada per Quercus ilex. Però també s’hi fan altres espècies arbustives com ara Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, Rhamnus alaternus, Prunus spinosa, Genista scorpius, Bupleurum fruticescens.
Com que l’estrat arbustiu alt és molt poc dens, per sota s’hi densenvolupa un estrat herbaci divers. Hi trobem diverses mates d’espècies camèfites com ara Thymus vulgaris, Helianthemum appeninum, Teucrium chamaedrys, Argyrolobium zanonii, Sideritis hirsuta.

L’aspecte cespitós, de gespa, es deu a la presència de diverses espècies de gramínies com ara Brachypodium retusum, Arrhenatherum sp, Koleria vallesiana així com de les tofes d’Aphyllantes monspeliensis. A més, als espais buits, que deixen les gramínies s’hi fan altres espècies herbàcies com Anthyllis vulneraria, Conopodium majus, Scorzonera hispanica, Biscutella laevigata, Eryngium campestre, Dianthus sp, Serratula nudicaulis, Convolvulus cantabrica, Arenaria conimbricensis, Euphorbia flavicoma, Thalictrum tuberosum.