Garrigues

Bona part de la carena que uneix el coll de la Rimbalda amb el Puig de les Solanes esta recoberta per una garriga densa.
Es tracta d’una formació arbustiva baixa, com a molt 1,5m d’alçada, monoespecífica dominada per Quercus coccifera. La ferotge competència que exerceix Quercus coccifera, juntament amb la presència de sòls esquelètics amb poca reserva d’aigua dificulten l’establiment d’altres espècies.
De manera isolada, entremig de les mates de Quercus coccifera s’hi fan altres espècies arbustives com ara Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, Buxus sempervirens, Genista scorpius, Rubia peregrina, Rhamnus alaternus, Prunus spinosa.

En aquest punt, a més a la zona aclarida, s’hi pot desenvolupar un estrat herbaci on hi apareixen algunes mates d’espècies camèfites com ara Thymus vulgaris, Genista hispanica, Bupleurum fruticescens, Teucrium chamaedrys, Teucrium polium, Coronilla minima. També hi apareixen espècies herbàcies com ara Brachypodium retusum, Aphyllantes monspeliensis, Globularia vulgaris, Conopodium majus, Phlomys lychnitis, així com alguna espècies geòfites com Thalictrum tuberosum o Iris lutescens.